2019-12-17

Ticket shop
- Bij evenementen met zaalplan zal bij het dupliceren van het kanaal nu ook de id van de voorstelling getoond worden. Hierdoor kan je gemakkelijker het onderscheid maken tussen de verschillende voorstellingen.
- Nieuwe types bij "klant info": file & image upload. Het is mogelijk om in een ticket shop afbeeldingen of bestanden te laten uploaden door de bezoekers. Deze informatie is te raadplegen onder "klant informatie" in de detail van een bestelling. Het type "image upload" laat ook toe om de foto bij te snijden of een foto te nemen via mobiel of desktop (webcam).
- Gebruik bij jouw promotie nu de voorwaarden "product is niet" of "product is niet een van".

Guest
- Imports & het verzenden van uitnodigingen of tickets in het guest kanaal verlopen op de achtergrond. Hierdoor worden gebruikers beter geïnformeerd over de verschillende fases en status (import voorbereiden / verwerken, ...)
- CMS preview is onmiddellijk beschikbaar, er hoeft niet langer een account aangemeld te zijn
- CMS preview zal een guest nemen van de gekozen taal. Hierdoor zal de preview overeenstemmen met de taal waarin je wijzigingen aanbrengt.   

Scanning
- Scan out ok kleur: bij een succesvolle "scan out" van een ticket zal het scherm van de scanner blauw kleuren. Zo is er duidelijke visuele indicatie over de modus (in/uit) van de scanner.
- Controle scanregel op basis van ticket datum: bij het toevoegen/wijzigen van een scanregel zal gecontroleerd worden of de regel niet buiten de datum van het ticket valt. Bv scanning zou in de praktijk meestal niet mogen starten na de begindatum van het ticket, of stoppen voor de einddatum van het ticket. Tickoweb zal een waarschuwing geven in dit geval, maar de regel steeds gewoon bewaard worden.

Admin
- In de ticketbeschikbaarheid zullen alle niet-geactiveerde tickettypes nu onderaan worden geplaatst.
- Wil je barcodes genereren voor een tickettype dat gelinkt is aan een externe barcodebron, dan zal het automatisch aantal beschikbare barcodes getoond worden.
- Afbeeldingen die toegevoegd werden via het nieuwe "klant info" type "image" kunnen toegevoegd worden op ticket templates. Zo kan je bv een bezoeker zich laten registreren met een foto, en de foto printen op het ticket.

Reseller
- Het standaard "verzend vanaf" (from) e-mailadres kan vrij ingesteld worden door resellers (niet langer gebonden aan de domains).