2021-01-06

Stappen (en groepen)

Laat bezoekers tickets kopen in opeenvolgende stappen, zo kan je bv drank of parking tickets aanbieden in een 2e of 3e stap binnen de ticketselectie.

Net zoals voorheen kan je nog steeds (sub)groepen maken om producten te rangschikken, maar vanaf nu doe je dit telkens binnen een specifieke stap. Wil je nog steeds maar één stap gebruiken? Uiteraard is dat geen probleem: je hoeft geen gebruik te maken van meerdere stappen.

Ook handig: vanaf nu kies je zelf de titel & beschrijving van elke stap in de ticketselectie. Standaard krijgt elk nieuw kanaal één stap "Ticketselectie" met beschrijving "Kies de gewenste tickets. Daarna, klik op volgende". Deze titel & beschrijving kan je dus aanpassen.

Heeft een stap geen actieve tickets (meer), bv omdat de ticketbeschikbaarheid-einddatum voorbij is of omdat de groep op niet-actief werd gezet, dan zal de stap automatisch overgeslaan worden.

Meerdere stappen kan je voorlopig énkel gebruiken in een ticket shop kanaal met of zonder tijdsloten (dus niet met ticket shop met zaalplan, guest of kiosk).


Admin

 • De export "scan log" bevat nu ook alle klant & ticket info data. Hierdoor kan je gemakkelijk een volledig overzicht verkrijgen van alle scans en bekijken wie wanneer gescand werd.
 • Via verslagen > scanning heb je nu ook een verslag van scans per tijdslot. Je kiest een dag (het platform kiest automatisch de huidige dag indien er op deze dag scans zijn), en vervolgens krijg je alle tijdsloten van de gekozen dag te zien. Dit per ingang alsook het totaal en een percentage scans vs de capaciteit van het tijdslot. Indien een ticket voucher meerdere keren gescand kan worden zal het maar één keer geteld worden in dit verslag, het doel is immers om te kijken hoeveel scans er zijn tov de totale capaciteit.

Guest

 • Het logo op de login pagina van het guest kanaal alsook op guest platform zelf is nu het logo van het evenement. Indien er geen evenement-logo toegevoegd werd, maar wel een logo van de organisatie zal dat gebruikt worden. Indien er ook geen logo van de organisatie is zal het reseller logo gebruikt worden.
 • Op de login pagina werd de vermelding aangepast en gebruiken we nu de naam van het evenement.

Diverse bugfixes en verbeteringen

 • Ticket shop: eenzelfde ontgrendelcode kan nu maar één keer ingevoerd worden.
 • Ticket shop: wanneer er voor een ticket géén capaciteit ingegeven werd (bv nuttig voor drankvouchers) zal er ook geen capaciteit getoond worden in de ticket shop wanneer "Toon ticketbeschikbaarheid" ingeschakeld werd.
 • Ticket shop: het "help" knopje in de ticket shop is nu ook beschikbaar op de authenticatie pagina's. Zo kunnen bezoekers die een bestelling hebben geplaatst op een kanaal met authenticatie de help info bekijken zonder dat ze moeten aanmelden. Dit kan zinvol zijn wanneer de bezoeker problemen ervaart met authenticatie.
 • Admin: De lijst met kanalen vermeld nu geen aparte kolom meer voor het zaalplan, deze info zal vanaf nu verschijnen in de kolom "Type kanaal". Zo blijft de lijst compacter en beter leesbaar.
 • Admin: gebruik je een promo met voucher-codes, dan kan je vanaf nu in de "voorwaarden"-tab direct doorklikken naar de voucher-code lijst in de administrator. Wil je dus codes toevoegen/aanpassen, dan kan je in één klik de lijst beheren.
 • Admin: het rapport "verkoop" bevat nu ook informatie omtrent donaties.
 • Admin: dupliceren van kanalen met tijdslot: we geven nu aan of het een ticket shop met/zonder tijdsloten is. Je kan bij het dupliceren nu zelf de planning kiezen. Zo kan je een kopie maken van een kanaal maar wel een andere planning gebruiken. 
 • Admin: dupliceren van kanalen met zaalplan: hetzelfde zaalplan zal nu geselecteerd worden van zodra je "nieuwe voorstelling" kiest. Meestal wil je immers een extra kanaal aanmaken voor hetzelfde zaalplan, maar je hebt uiteraard nog steeds de keuze om een ander zaalplan te kiezen.

Reseller

 • In alle meldingen van de admin waarin "Tickoweb" voorkwam werd dit vervangen door de naam van de reseller.