2021-10-26

Integratie: Ticketswap Secureswap
Dankzij secureswap laat je jouw bezoekers veilig tickets doorverkopen. De integratie kan je in administrator via "integraties" inschakelen. Vervolgens kan je per ticket-type kiezen of het al dan niet geswapped mag worden.

Verder hoef je niets te doen: ticketswap zal bij een "swap" het oude ticket blokkeren, en de nieuwe koper ook een nieuw ticket geven. In onze standaard ticket template is ook meteen een zone voorzien om de koper in te lichten dat deze het ticket veilig kan doorverkopen, uiteraard enkel indien de integratie actief is. Meer info https://www.ticketswap.be/content/secure-swap

Wachtlijst voor ticket shop
Laat bezoekers inschrijven op een wachtlijst van zodra een ticket uitverkocht is. Vervolgens kan je de afhandeling automatisch of manueel laten verlopen. Via automatisch kan je bezoeker x uur de tijd geven om het ticket te claimen. Dat kan van zodra er extra capaciteit is of bij annulaties. 

Wachtlijst is voorlopig enkel mogelijk op ticketshop zonder zaalplan.

Via de verslagen volg je live de inschrijvingen op. En dankzij de nieuwe export "Wachtlijst per product" exporteer je details van alle registraties op de wachtlijst, met dus per rij een geregistreerd product (ticket).

Guest
 • Flow uitnodigingen: bij het toevoegen van een gast zal het systeem enkel nog vragen naar voornaam/naam/email of eventuele velden die verborgen of alleen-lezen zijn. Zo is het aanmaken van gasten meer eenvoudig, en heb je toch nog de mogelijkheid om beperkte data voor in te vullen.
 • Import uitschakelen: via instellingen is het mogelijk om de import van gasten uit te schakelen. Zo vereenvoudig je eventueel het aanmaakproces van nieuwe gasten.
 • Annuleren uitnodiging door gasten uitschakelen: soms is het niet gewenst dat gasten de uitnodiging kunnen annuleren. Vanaf nu kan je dit via instellingen ook uitschakelen.
 • De naam van guest-kanaal vermelden we nu in het dashboard van de guest-admin. Werk je met meerdere kanalen, dan is dit een handige manier om een duidelijk onderscheid te hebben.
 • Account referentie: geef per account een referentienummer in. Dit laat je toe om bv klantnummers, of een andere referentie naar de account toe te voegen aan het platform.
 • Automatische ticket nummering: geef tickets een automatisch volgnummer, de nummering kan starten per ticket type of eventueel elke account een aparte nummering per ticket type. De nummering kan geprint worden op het ticket of geëxporteerd worden naar csv. 
Admin
 • Automatisch ontgrendelcode toepassen via url: laat bezoekers via de url naar jouw ticketshop automatisch een ontgrendelcode toepassen door ?unlock_code=xxxxxx toe te voegen. Lees meer op promoties.
 • Rapport "Guest tickets": via het rapport in de admin heb je nu een volledig overzicht van de status van alle guest tickets per account. Via de bijhorende export heb je nog meer detail (per account per product-type).
 • Gebruik je een "self" betalingsmethode "later" of "overschrijving"? Dan kan je nu een bestelling ook markeren als betaald.
 • Dagelijkse mailing: laat het platform automatisch mailen naar bestellingen op basis van de startdatum van de aangekochte producten. Zo kan je via één mailing automatisch mailen x dagen voor/op/na de startdatum van het ticket. Dit kon al eerder per tijdslot, maar nu dus ok voor niet-tijdslot bestellingen op basis van de gekochte producten (tickets).
Administrator
 • Archiveer ontgrendelcodes of lijsten: archiveer codes of volledige lijsten die je niet langer gebruikt. Dit maakt het eveneens mogelijk om dezelfde codes opnieuw toe te voegen in een nieuwe lijst.
 • Verslag cadeauvouchers: een overzicht van alle uitgegeven cadeauvouchers in de verschillende evenemten van jouw organisatie en hun saldo. 
 • Scan geschiedenis: verwijder scan logs in de scan geschiedenis
 • Export "bestelling credit lijnen": naast de administratieve export van de bestellijnen is er nu ook een aparte export met alle credit lijnen, van eventuele annulaties & terugstortingen