2021-11-23

Admin
  • Nieuw standaardveld "Bedrijf" beschikbaar bij klant info/ticket info.
  • Extra validatie op einddatum kanaal: de einddatum van een kanaal kan niet langer na de einddatum van het evenement ingesteld worden. Dit voorkomt dat kanalen offline zullen gaan omdat de einddatum van het evenement niet aangepast werd.
  • Rapportage: een overzicht van de ticketkopers per "land" in het rapport "klanten".

Verbeteringen bij Guests toevoegen & importeren
  • We merkten dat de optie "Groepeer per emailadres" enkel relevant bleek, indien er ticketinfo-velden beschikbaar zijn. Daarom is deze knop vanaf nu ook enkel in dit scenario zichtbaar.
  • Het voorbeeldbestand van de import werd aangepast, zodat het een meer correcte weergave geeft (incl. voorbeelddata) op basis van de configuratie van het kanaal.
  • Ticket info velden worden standaard niet langer getoond bij het toevoegen van gasten, énkel nog indien ze verplicht in te vullen zijn. Van ticket-info velden gaan we immers vanuit dat deze sowieso door de gast in te vullen zijn. Ze worden wel nog getoond in de ticket flow wanneer het veld verplicht is, of in de uitnodiging-flow dit wanneer ze verplicht zijn én de gast ze niet kan invullen omdat ze alleen-lezen of verborgen zijn. 
  • Een nieuw rapport "Gast tickets" in de admin is beschikbaar, met de totaal-status van de gasten per account. Zo heb je in één oogopslag een totaal overzicht van de aantallen over alle accounts heen. Via de export heb je ook een detail per product per account.  
  • Per account is het nu mogelijk om de e-mail afzender een aangepaste naam te geven alsook een reply-to e-mailadres in te stellen.

Kiosk
  • In de helpdesk kan nu ook gezocht worden op barcode. De barcode zal ook getoond worden in de detail van de bestelling.

Algemeen
  • Status.json: elk ticket-shop kanaal heeft nu een json-data weergave, die gemakkelijk gebruikt kan worden om informatie over de ticket shop te integreren in bv een website, zonder dat er een API implementatie nodig is. Meer info.