2022-01-25

Introductie van de skin wizard
Wil je snel in enkele stappen de layout van jouw evenement vormgeven? Dan laten we je met plezier kennismaken met de skin wizard. Vanaf nu kan de skin geconfigureerd worden via een wizard of nog steeds via de geavanceerde modus. 

Update van ticket template editor
We gaven de template editor enkele leuke nieuwe functies:
 • Je kan elke zone een eigen beschrijving geven, wat het beheer vergemakkelijkt
 • Klikken in de preview rechts zal automatisch de juiste zone openen
 • Voor tekstuele zones kan je nu gebruik maken van vaste opmaak eigenschappen zoals lettertype, grootte, kleur, ...
 • Het is mogelijk om zones te roteren
 • De preview geeft weer of een zone geroteerd is en hoe de tekst-uitlijning ingesteld werd.

Nieuwe templates zullen op korte termijn vereenvoudigd worden, en geen of weinig html bevatten gezien de opmaak nu via de beschikbare opmaak-elementen kan verlopen.

Tickoweb admin
 • Organisatie dashboard: na het aanmelden komt de gebruiker vanaf nu op het dashboard van de organisatie. Het dashboard bevat de meest belangrijke info, bv het activeren van een scanner, maken van exports. Op deze manier zorgen we ervoor dat gebruikers sneller de weg vinden naar specifieke onderdelen in de admin.
 • Beschrijving aanpassen van tijdsloten in bulk: indien je de beschrijving van een selectie van tijdsloten wil wijzigen, dan kan dat vanaf nu via de bulk-edit.
 • Product report: verbeterde beschrijving & help info. Zo werd "Betaald" gewijzigd naar "Totaal", immers dit aantal kan ook niet-betaalde producten bevatten. De extra help teksten moeten het duidelijker maken voor de gebruiker welke kolom voor welke data staat. Tekstueel werd het dashboard-rapport widget afgestemd op het product rapport.
 • Klant wijzigen in detail bestelling: het is nu mogelijk om alle velden van een klant te wijzigen, en niet enkel de standaard velden. Opgelet: enkel de op dat moment actieve klant-info velden van het kanaal waarin de klant werd aangemaakt zullen getoond worden.
 • Afgesloten evenementen: we informeren de gebruiker over de status van het evenement. Evenementen worden automatisch afgesloten na 180d na het einde van het evenement. De gebruiker kan de kanalen niet online plaatsen zolang het evenement afgesloten is. Meer info
 • Toevoegen van nieuwe producten: bevat nu ook de beschrijving en de datum (start/einde) velden. Zo kan je deze info meteen toevoegen bij het aanmaken van de producten.
 • Guest account: login mail is optioneel bij het aanmaken van nieuwe accounts.

Tickokiosk 2.0.26
Toont automatisch een melding indien er een probleem optrad bij het printen van een ticket. Tickokiosk reageert op de foutmelding die het ontvangt van Windows, mogelijke fouten kunnen optreden wanneer bv de printer offline is, papier op is, enz.