2022-02-22

Ticket shop
Directe link naar een ticket-groep: groepeer je tickets in een ticket shop-kanaal, dan kan je deze groep via een directe link een groep automatisch openen.

Admin:
  • Cadeauvoucher lijst: de lijst bevat nu extra kolommen die informeert over de vervaldatum van de cadeauvoucher, en tot welke producten deze beperkt is
  • Bestellingen export: een extra product-status werd toegevoegd, waardoor het mogelijk is om bestellingen met producten die een specifieke status hebben te exporteren (bv "teruggestort" of "omgezet").

Guest
  • Beheren exports: dankzij export-instellingen beheer je nu als admin tot welke gegevens de account toegang hebben in de export. Het is ook mogelijk om de export(s) uit te schakelen.
  • Tickets groeperen per dag: bij een groot aantal beschikbare tickets voor de accounts, kan je deze tickets groeperen per dag (maandag/dinsdag/...).
  • Rapportage over gescande tickets: in het ticket type rapport is het aantal gescande tickets nu zichtbaar