2022-08-30

Guest
  • Ook in een guest kanaal kan je nu werken met "Meerdere klant stappen"
  • In het guest kanaal kan je nu ook de "Homepage" activeren

Admin
  • Beheer tijdsloten in de planning: extra filter "Weekdag"
  • Detail bestelling: annuleren/wijzigen tijdslot toont nu ook of een ticket reeds gescanned is.
  • Consistente naamgeving bij download rapporten (bestandsnaam)
  • Administrator: de lijst van evenementen is nu gesorteerd op begindatum, en geeft meer info weer
  • Nieuw scanning rapport "zaalplan": zie welke stoelen gescand zijn op het zaalplan
  • Dupliceren wallet template

Kiosk
Ondersteuning voor zaalplan