2020-03-17

Guest
 • De import werd volledig herwerkt: als laatste stap krijg je een duidelijk overzicht van tot wat de import zal leiden. Hoeveel gasten zullen er aangemaakt worden voor hoeveel tickets. Je zie ook welke gasten ongeldig zijn, en het is mogelijk om individuele gasten te verwerken of de gehele import. 
 • Automails: het beheer en toevoegen van automails werd herwerkt. Per instelling werd de nodige help-info voorzien alsook een preview van de mail is beschikbaar. Een automail dient eerst geactiveerd te worden: in de lijst van mails is steeds duidelijk de status van de mail te raadplegen.
 • Zichtbaar wanneer is nu ook beschikbaar voor de guest-omgeving. Zie release 2020-02-05 voor meer info.

Admin - status kanaal: de status van een kanaal is nu duidelijk vermeld in een extra "status"-tab. Voor elk type kanaal vermelden we de essentiële stappen die nodig zijn om het kanaal te configureren. Dit maakt de configuratie van een kanaal aanzienlijk eenvoudiger.
Voor ticket shops is het mogelijk om de status gemakkelijk te wijzigen via grote knoppen van "concept", naar "live" of "onderhoud".
Noodzakelijke stappen die nog niet klaar zijn (bv ticket beschikbaarheid) tonen steeds een rood bolletje naast het label per tab.

Admin
 • Plaats van authenticatie: je kan nu kiezen op welke stap een klant zich moet aanmelden. Zo is het mogelijk om standaard de ticket selectie te tonen, maar gaat men verder, dan zal men zich eerst moeten aanmelden.
 • Terugstorting bevat nu ook informatie van de zitplaats, zo kan je specifieke plaatsen van een bestelling annuleren & terugstorten
 • Het dashboard vermeld enkel nog de status voor ticket shops. Voor kiosk & guest kanalen is er niet langer een status beschikbaar.
 • Verwijderen van voucher & ontgrendel codes: individuele codes kunnen nu ook verwijderd worden in de aangemaakte lijsten, zolang ze nog niet gebruikt werden.
 • Meerdere kleine aanpassingen naar gebruiksvriendelijkheid/ (bv alfabetische sortering keuzemenu's, help boodschappen, weinig gebruikte filters standaard verbergen, ...)
 • Bugfix export tijdlijn: gaf problemen bij exports van (zeer) veel producten. Dit werd verholpen in deze release.
 • De lijst van scanners in een organisatie vermeld nu het reseller-icoontje indien de scanners eigendom zijn van de reseller. Zo is er een duidelijk onderscheid tussen scanners die door de organisatie geactiveerd werden, en de reseller-scanners.
 • Het BTW-tarief kan nu gekozen worden onmiddellijk bij aanmaak van een product. Bekijk ook ons help-artikel over BTW tarieven.
 • Het beheer van (niet) gelinkte tickets per ingang werd vereenvoudigd: we vermelden enkel de ticket voucher naam bij ticket bundels (dus een product met meerdere ticket vouchers).
 • Ook het rapport van barcodes vermeld enkel nog de ticket voucher naam bij producten met meerdere ticket vouchers.
 • De skin editor toont enkel nog velden voor de actieve talen.
 • Het scanning-rapport per uur zal pas beginnen vanaf het eerste uur tot het laatste uur waarop er gescand werd. Zo is het rapport compacter, en zal het niet langer sowieso lege rijen tonen vanaf 0u tem 23u.
 • Karakterset export bestanden: export bestanden in csv worden nu in Excel voor Windows automatisch op het juiste formaat (utf8) geopend.