2020-06-18

Admin
Locatie url: geef een url in voor de locatie van het evenement. Dit kan bij het aanmaken van het evenement, of via instellingen > evenement details. De url zal gebruikt worden op de start pagina, bevestigingspagina en bestellings-info pagina. Laat je de url leeg, zal de locatie vermeld worden maar is deze niet aanklikbaar. Een voorbeeld van locatie url kan zijn een Google Maps link, of de website van de locatie.

Verbeteringen bevestiging Ticket shop:
  • Weergave tijden bestelde tickets: alle bestelde tickets die een begin datum hebben ingesteld zullen vermeld worden op de bevestigd pagina, bestelling-info pagina en ticketmail. Zo heeft de bezoeker een overzicht van de data waarop zijn tickets geldig zijn. Het vermelden van deze tijden is standaard niet actief. Deze instelling kan gewijzigd worden via expert instellingen, in het kanaal: "Toon tijden van bestelde tickets"
  • Voeg toe aan kalender: voor alle bestelde tickets, die een begindatum hebben ingesteld kan een automatische "voeg toe aan kalender" link worden geactiveerd. Dit kan eveneens via de expert-instellingen via de optie "Toon tijden van bestelde tickets".
  • Bewaar op smartphone (indien één ticket): op de bevestigd-pagina zal automatisch een knop getoond worden in het geval wallet geactiveerd is, en er slechts één ticket besteld werd. (Het is niet mogelijk om meerdere tickets in één knop te bewaren).
  • Vermelding sociale media: ook instagram, youtube & twitter worden nu vermeld op de bevestigd en bestelling-info pagina
  • Locatie en begintijden van de bestelde tickets (indien geactiveerd) zullen vermeld worden onderaan de ticketmail.