Hoe verwerk ik mijn ticketgelden in mijn boekhouding?

Alle geldbewegingen van jouw evenement worden geregistreerd in het platform, waarbij er rekening gehouden zal worden met de verschillende prijscomponenten en BTW tarief (of tarieven). Je kan deze geldbewegingen bekijken door een "afsluiting" te maken in het platform, via het administratie menu. De afsluiting bestaat uit verschillende lijnen dewelke worden aangemaakt op basis van de prijscomponenten bv ticketprijs / service cost) en BTW tarief.

Eveneens zal deze afsluiting een subtotaal bevatten per BTW tarief.


Belangrijk:
  • Een afsluiting bevat alle geldbewegingen van jouw evenement, dus incl. eventuele service kosten die je aangerekend hebt aan bezoekers. Een eventuele service kost kan je dus gebruiken om onder andere kosten van Tickoweb te compenseren, maar zal wel degelijk worden opgenomen in de afsluiting en dus ook worden uitbetaald.
  • Kosten of inhoudingen van Tickoweb zitten hier niet in verrekend. Het is belangrijk om te begrijpen dat alles wat je via het platform verkoopt jou toekomt en dus als geldbeweging aanzien zal worden. 
  • Indien je zelf een bestelling als "betaald" zou markeren (enkel van toepassing bv bij betaalmethode manuele overschrijving, of cash) zal ook dit als geldbeweging worden aanzien en dus deel uitmaken van de afsluiting. 
Je kan vervolgens een afsluiting downloaden in PDF of een detail in Excel formaat.

Hoe punt ik dan de uitbetalingen af?
Het totaal van alle uitbetalingen zal gelijk zijn aan het totaal van de afsluiting - inhoudingen (dewelke maandelijks gefactureerd worden, lees hier meer).
Gezien je zelf  het interval (dagelijks/wekelijks/...) kiest waarop ticketgelden worden uitbetaald kunnen we er niet voor zorgen dat je deze uitbetalingen 1 op 1 kan afpunten vs de afsluiting van Tickoweb. Echter uiteindelijk zal het totaal van uitbetaling gelijk zijn