2023-06-27

Admin

  • Bij het archiveren van een product gaan we controleren of dat product aan specifieke ingangen of scanregels is gelinkt. Indien ja, wordt het product daar ook ineens verwijderd zodat je dit niet meer manueel moet doen.
  • In een onsite landing kanaal van jouw organisatie kan je nu ook gekoppelde kanalen ontkoppelen, om zo het overzicht te bewaren van gelinkte kanalen.
  • Een evenement heeft nu ook een zogenaamde "slug"

Ticket shop

  • Bestelinfo pagina: wijzigen tijdslot werd aangepast, de performantie verbeterd en in de kalender is nu onmiddellijk zichtbaar welke dagen (niet) beschikbaar zijn.
  • Google Tag Manager: we voorzien nu ook een aangepast event voor het tonen van de kalender-pagina en het tonen van de tijdsloten. Eveneens zal de promotie code mee worden opgenomen in de e-commerce tracking.
  • Op mobile zorgt een dubbel-tap op het scherm niet langer voor een zoom. Dit voorkomt dat gebruikers bij het bestellen opnieuw moeten uitzoomen, en nu dus eenvoudiger de bestelling kunnen afronden
  • De gesloten pagina bevat nu ook de help-knop, énkel wanneer de einddatum is afgelopen. Zo kunnen bezoekers op de gesloten-pagina nog de help raadplegen of tickets opnieuw verzenden