2023-10-25

Admin

  • De bestanden van alle exports hebben nu eenzelfde structuur: naamevenement_exporttype_yyyymmddhhmmss.extensie
  • Bij het maken van een export in de organisatie vermelden we nu de 2 meestgebruikte exports bovenaan: bestellingen & bestelde producten
  • Tijdslot tickets worden niet langer vermeld bij het linken van tickets met zaalplan-categorieën in het kanaal
  • In de lijst van kanalen zal een slot-icoon getoond worden wanneer de authenticatie voor een kanaal is geactiveerd. Zo zie je als beheerder meteen voor welke kanalen authenticatie actief is en voor welke niet
  • Skin wizard: het is nu mogelijk om de achtergrond kleur in de skin-wizard leeg te laten
  • Planning dupliceren, en optioneel ook de tijdsloten mee te dupliceren

Zaalplan rapportage

Indien in jouw evenement een kanaal met zaalplan werd aangemaakt, zal je nu ook kunnen beschikken over uitgebreidere rapportage. In het menu rapportage > verkoop is een nieuw item "Zaalpan" voorzien, met daarin 3 rapporten:
  • Per voorstelling
  • Per categorie
  • Bezetting: een visuele voorstelling van het zaalplan, waar je meteen ziet welke stoelen beschikbaar/geboekt/niet in verkoop zijn

Bestelde producten lijst

De nieuwe lijst geeft een overzicht van alle producten die besteld werden. Via deze weg kan je ook snel een export maken van deze lijst (dezelfde export kon je reeds eerder maken via jouw organisatie).

Delivery urls

Tickoweb zal gefaseerd de "delivery" uitrollen, waarbij items die via de kanaal url bekeken/gedownload kunnen worden vanaf nu via een aparte centrale url van de reseller bekeken zullen worden. Dit betreft dan het downloads van tickets, bestelininfo pagina, enz. Op deze manier zijn deze items niet meer afhankelijk van de status van het kanaal en dus de beschikbaarheid van de kanaal-url.
Ook maakt dit het mogelijk om tickets per e-mail te bezorgen voor kiosk bestellingen.
In deze fase werd dit principe geïntroduceerd, echter nog niet geactiveerd. Per release zal dit verder uitgerold worden.