Scan regels

Een ticket kan pas gescand worden van zodra er "scan-regels" toegepast zijn. In een scan-regel geef je aan:
van wanneer, tot wanneer en hoeveel keer een ticket gescand mag worden.

In de Tickoweb-admin zie je gemakkelijk of er nog scan-regels toegevoegd moeten worden: het navigatie-item "configuratiescanning"  bevat ook een pagina "scan-regels". Zijn er nog ticket-vouchers zonder scan-regels zal een rode waarschuwing het aantal nog in te stellen weergeven:


Klik op "Scan regels" om een overzicht te krijgen van alle scan regels.

Voeg een nieuwe scanregel toe:
  • klik op het plus icoontje om voor één voucher een regel toe te voegen 
  • of kies voor "Scan regel toevoegen", om voor meerdere vouchers tegelijk een regel toe te voegen
Vervolgens kies je:
  • op welke ticket voucher(s) de regel van toepassing is
  • van wanneer ze gescand mogen worden
  • tot wanneer ze gescand mogen worden
  • hoeveel keer ze gescand mogen worden (of geef niets in, indien een ticket onbeperkt gescand mag worden)

Tijdslot-tickets zijn enkel geldig binnen het begin & einde van het tijdsloten waarin ze geregistreerd werden. Wel moet je ook hier scan regels toevoegen. Je kan dan het aantal minuten kiezen vanaf en tot wanneer de tickets scanbaar zijn, beginnende vanaf het begin van het tijdslot. Begint het tijdslot om 13u kan je dus kiezen om alle tickets 10 minuten voorafgaand aan het begin (of dus 12u50) en bv tot 20 minuten na het begin (of dus 13u20) te accepteren.

Het is mogelijk om per ticket voucher méérdere regels toe te voegen, zo kan een voucher bv 1x gescand worden op maandag en 1x op dinsdag. Voeg hiervoor dan 2 regels toe.