Hoe werkt een kanaal met tijdsloten?

De tijdsloten zorgen ervoor dat de bezoekers bij het kopen/registreren op de ticket shop éérst een tijdstip (tijdslot) moeten kiezen. Elk van deze tijdstippen kan je een maximum capaciteit toekennen.

Vervolgens kiest men de gewenste tickets: binnen het tijdslot kunnen verschillende ticket types actief zijn, bv volwassene ticket, kind ticket. De som van al de verkochte tickets binnen het tijdslot kan dus nooit meer zijn dan de ingestelde capaciteit.

Bijkomend kan er ook nog altijd een limiet per ticket type binnen het tijdslot gelden: bv totale capaciteit van 500, maar wel steeds max 100 kind tickets (per tijdslot).