Automatisch tickets selecteren via een url

Het is mogelijk om automatisch tickets te voor te selecteren in de ticket shop. Uiteraard zal de beschikbaarheid van de producten steeds in rekening worden genomen. Bij geen beschikbaarheid, of wanneer ticket id niet (meer) geldig is zal er een boodschap getoond worden.

Voeg volgende toe aan de url van jouw ticket shop om een preselectie te gebruiken:

https://x.tickoweb.be?preset={productid}:{aantal1}|{productid2}:{aantal2}

Het {productid} is een combinatie van het type product (ticket, webinar, ...) én het id van het product. Onderstaande producttypes zijn beschikbaar, het id kan je terugvinden in de admin in de lijst van producten.
  • Ticket: t
  • Cadeau voucher: v
  • Donatie: d
  • Webinar: w
Bij {aantal} geef je het aantal op dat voorgeselecteerd moet worden.

Je kan meerdere producten pre-selecteren door gebruik te maken van |

Voorbeeld:
https://x.tickoweb.be?preset=t1005:3|v120:2|d3:5|w98:1

Hier zullen dus volgende producten automatisch geselecteerd worden bij het openen van de url:
  • ticket met id 1005: 3x
  • cadeauvoucher met id 120: 3x
  • donatie met id 3: €5
  • webinar met id 93: 1x