OpenID - Single sign on

OpenID is een (gedecentraliseerd) authenticatiemechanisme om Single Sign-on mogelijk te maken. 

Wanneer je gebruik wil maken van authenticatie op een ticket-shop, dan zorgt OpenID ervoor dat een gebruiker aan kan melden via een single sign on. Het volstaat dus om met de OpenID-identiteit in te loggen, bv via het gebruikersprofiel van het CRM of een andere authenticatie-profiel. Indien de gebruiker reeds aangemeld was, hoeft deze nieuw opnieuw aan te melden.

Data van de gebruiker die beschikbaar is via OpenID (bv naam, emailadres, ...) zal automatisch ingevuld worden als klant informatie.

Interesse in OpenID? Neem contact op met support@tickoweb.be.