WebDAV

WebDAV geeft je een volledige gestructureerde kijk in JSON op de klanten, bestellingen en gerelateerde informatie. De data is gestructureerd naar analogie met het ticketplatform: 

Reseller
 |- organisation
        |- event
                event.json
                |- channel
                        %channel-uuid%.json
                |- order
                        |- 1-500
                                |- %order-uuid%
                                        customer.json
                                        details.json
                        |- 501-...

Volgende json bestanden zijn dus beschikbaar :
  • event.json: data over het evenement zoals naam, datum, locatie e.a
  • %channel-uuid%.json: voor elk channel in het event de relevantie info zoals naam, url, type
  • customer.json: klant info voor de desbetreffende bestelling (velden afhankelijk van configuratie kanaal)
  • details.json: bestel info van de bestelling zoals status bestelling, producten, datum aangemaakt, scans, ...
De data-definitie van de verschillende json bestanden volgt de structuur van de objecten beschikbaar in https://openapi.tickoweb.be/v1.

Methodiek

Dankzij WebDAV kan je dus alle data in bulk uitlezen, en bv importeren in jouw applicatie. Dit kan ook incrementeel, zodat je niet bij elke synchronisatie alle data moet uitlezen (bv via rsync).

De map %order-uuid% bevat alle informatie van een bestelling. Bijkomen heeft deze map steeds de "last modified" tijd van het meest recente bestand dat in de map zit. Dmv deze tijd kan je dus weten wanneer de bestelling een laatste keer gewijzigd werd, en op die manier vervolgens gewijzigde bestellingen updaten in jouw applicatie wanneer je data uitleest.

Opgelet: scans hebben geen invloed op de last-modified tijd.

In/uitschakelen

Per gebruiker kan WebDAV in/uitgeschakeld worden. De rechten van de gebruiker bepalen tot welk niveau deze toegang heeft: alle organisaties, een specifieke organisatie of zelfs een specifiek evenement. 

Interesse in WebDAV? Neem contact op met support@tickoweb.be.