2023-10-04

Admin

 • Het is in de “CMS” tab van het kanaal zichtbaar gemaakt voor welk pagina blokje er tekst voorzien is. In de selectielijst zie je naast de titels een groene stip als het blokje tekst bevat.
 • Het is mogelijk om meerdere bestellingen in bulk te annuleren, via een nieuwe procedure. In het artikel “Annuleren van bestellingen” kan je ontdekken hoe. Lees meer
 • Je kan nu ook tickets in bulk wijzigen (bv. ticket template, capaciteit, gebruik van Ticketswap, …) of verwijderen. Hiervoor werden vinkjes in de lijst van tickets voorzien.
 • De weergave van producten in selectielijsten (dropdowns) toont vanaf nu naast de productnaam ook de prijs en het product ID. Hierdoor wordt het, indien je bv. meerdere tickets met dezelfde naam maar een andere prijs hebt, veel duidelijker om het correcte ticket te selecteren.
 • Als een product deel uitmaakt van een capaciteitsgroep wordt dit vermeld in de productlijst in de kolom “Capaciteit” door middel van een waarschuwingssymbool met de nodige helptekst. 
 • Bij het aanmaken van een ticket template kan je nu definiëren tot welk productcategorie de template hoort (bv. ticket, cadeau voucher, …). Dit zal het beheer vereenvoudigen. Meer informatie hieromtrent kan je verkrijgen in het artikel “Product categorie”. Lees meer

Guest

 • In het scherm waarin nieuwe registratiecodes worden aangemaakt is een selectiemenu voorzien waarin gekozen kan worden om één algemene code of meerdere algemene codes aan te maken. De gebruiker kan zelf een code bepalen of het systeem automatisch meerdere codes laten genereren.
 • Er zijn enkele verbeteringen voorzien bij het importeren van gasten. In de “Review” stap kan je filteren op status en heb je de mogelijkheid om de taal aan te passen. Ook worden de resultaten dynamisch vernieuwd na het aanbrengen van verbeteringen.
 • E-mail instellingen: E-mails kunnen afzonderlijk naar de klant en/of de ticket eigenaars verstuurd worden. Ook kan je werken met een wachtrij om het versturen van e-mails (tijdelijk) uit te stellen. De werking is identiek aan die van de ticket shop, waar dit reeds mogelijk was. Meer informatie kan je terugvinden in het artikel “Bevestiging per e-mail”. Lees meer

Kiosk

 • On screen keyboard bugfix: De cursor sprong steeds naar het einde van de regel. Dit is opgelost en het is nu mogelijk om op het scherm de cursor te verplaatsen naar de gewenste positie. 
 • Kiosk tickets zijn downloadbaar gemaakt in de admin in het detail van een bestelling.

TicketSwap

 • Tickets die (tijdelijk) gedeactiveerd zijn in de admin kunnen niet langer geswapped worden via Secure Swap.

Reseller

 • Peak status geeft nu enkel een overzicht van de evenementen waarbij de peak groter is dan 0. Dit maakt het geheel veel overzichtelijker.  
 • Helpdesk: Er is, in het linker navigatiemenu, een zoekfunctie voorzien waarop je kan zoeken op bv. bestelling, barcode, klant e-mail, klantnaam, … .
 • De vernieuwde ticket template editor is nu ook beschikbaar in de backoffice.
 • Er werden enkele visuele aanpassingen uitgevoerd aan het navigatie menu.
 • Ticket templates: Ook hier kan er gewerkt worden met product categorieën. Templates die hier worden aangemaakt zullen automatisch voorzien worden bij het toevoegen van een evenement. Tenslotte is het nu ook mogelijk om meerdere standaard templates te maken.