2023-01-31

Algemeen

 • De authenticatie-methode “Token” is niet langer beschikbaar binnen kanalen. De functionaliteit hiervan werd geïntegreerd in de “Klanten logins”. Per klantenlogin kan nu dus ook ingesteld worden hoeveel bestellingen er maximum geplaatst mogen worden.
 • Duits kan nu ingesteld worden als taaloptie. Dit geldt zowel voor de taal die u kan kiezen in de backoffice, als voor de taal die bezoekers te zien kunnen krijgen.
 • Als organisator kan je er nu ook zelf voor kiezen om een eigen Cookie Consent Manager te gebruiken in plaats van de standaard oplossing in het platform. Dit kan je dan via Google Tag Manager toevoegen.
 • Een user in Tickoweb kan nu toegang hebben tot meer dan één organisatie. Bij het aanmelden wordt je dan automatisch doorgestuurd naar de organisatie waarvoor je het laatst ingelogd was. Via de ‘Admin’-knop kan je eenvoudig wisselen van organisatie. In de backoffice kan je een user toewijzen aan meerdere organisaties.
 • Er wordt nu een controle uitgevoerd om te valideren dat de Javascript-code, die wordt ingevuld in het onderdeel “Snippets” geldige code is.
 • Naast de benaming van een Evenement-locatie, kan er nu ook een adres worden ingesteld voor die locatie. Die informatie kan daarop gebruikt worden in de communicatie naar jouw bezoekers.
 • Als iemand nog op een ander apparaat bent ingelogd is met hun klantenlogin, dan tonen we nu een meer descriptieve melding om dit duidelijk te maken.
 • Je kan nu ook Google Analytics 4 gebruiken voor tracking van jouw evenement. Als je werkt via Google Tag Manager, volstaat het om jouw GA4-code daar toe te voegen. Een andere optie is om je nieuwe GA4-code bij de instellingen van jouw kanaal rechtstreeks te plakken in het veld “Google Analytics” bij “Geavanceerd…”.

API

 • Via status.json kan je nu voor producten nieuwe eigenschappen ophalen:
  • dateStart
  • dateEnd
  • capacity
  • available

Meer lezen

Bestellingen

 • Om het detail van een bestelling overzichtelijk te houden, tonen we nu enkel de 10 meest recente statuswijzigingen. Oudere wijzigingen kan je natuurlijk nog steeds bekijken door op “Toon meer” te klikken.
 • Bij het versturen van een uitnodigingsmail voor de betaling van een bestelling tonen we nu nog een extra scherm om te bevestigen. Indien gewenst kan je hier ook het e-mailadres nog wijzigen waarnaar de uitnodiging moet verstuurd worden.

Guests

 • Bij de export van de tickets in een Guest-kanaal worden nu ook de barcodes van de tickets meegenomen in het exportbestand. Bij de standaard-export gebeurt dit automatisch, en je kan er ook voor kiezen deze kolom wel/niet te tonen bij een export met aangepaste instellingen.

Integraties

 • De Mailchimp-integratie is nu ook beschikbaar voor Guest-kanalen als deze werd gekoppeld voor jouw organisatie. Het instellen van de integratie voor jouw Guest-kanaal doe je bij jouw kanaal onder “Geavanceerd”.
 • Bij de Mailchimp-integratie is er nu een extra trigger toegevoegd die meegestuurd kan worden. Er wordt vanaf nu een onderscheid gemaakt tussen wanneer een bestelling aangemaakt wordt (Order created) en wanneer een bestelling afgerond wordt (Order executed).

Organisaties

 • In het onderdeel “Exports’ kan je nu een bestaande export vernieuwen door op het “Refresh”-icoon te klikken. Op basis van de specifieke parameters van die bestaande export gaat het systeem dan een update uitvoeren met de meest up-to-date data. De oude export wordt hierbij overschreven.

Producten

 • Voor producten kan je nu ook “Capaciteitsgroepen” aanmaken. Die kan je gebruiken als je over meerdere producten heen een limiet wil instellen. Denk aan een zaal met 1000 plaatsen, waar men een combinatie van tickets wil aanbieden maar zeker nooit die 1000 wil overschijven.
Lees meer

Rapportering

 • Bij de rapporteringen van de verkoop per product toonde de tabel onderaan bij het totaal van de annulaties ook de waardes die gelijk waren aan “0”. Om de interface overzichtelijker te maken worden die waardes nu niet meer getoond.
 • Bij de rapportering van de verkoop per product kan je nu ook verslagen bekijken van de nieuwe “Capaciteitsgroepen”.
 • Het “Barcode”-verslag heet nu ‘Ticket vouchers’ en is verplaatst naar “Producten” > “Verkoop”. Daar zie je hoeveel barcodes er zijn gegenereerd via de admin en hoeveel er werden aangemaakt via bestellingen.

Scanning

 • Wanneer een scan manueel wordt uitgevoerd vanop de detailpagina van een bestelling (zonder een fysieke scanner dus), dan wordt in de logs nu ook de gebruiker vermeld die de scan uitvoerde.

Trackers

 • Via de lijst met trackers kan je nu een export doen van alle orders die via die tracker zijn binnen gekomen.

Wachtlijsten

 • Wachtlijsten zijn nu ook in te stellen voor evenementen die met genummerde plaatsen werken. Dit is enkel het geval in de modus ‘Auto-selectie van beste plaatsen’.
 • Wachtlijsten zijn nu ook in te stellen voor kanalen waarbij men meerdere stappen moet doorlopen.